Select Page

972 300 204 - 602 25 43 73
pratsdelacarrera@vedruna.cat

C/Anselm Clavé, 33 · 17200 Palafrugell

Benvolguts pares i mares,

L’organització de l’Amipa del centre és la següent: 

A principi de curs es convoca a una reunió a tots els pares i mares de l’escola en la qual s’aproven els pressupostos i s’expliquen les despeses i ingressos que hi ha hagut durant el curs anterior. En aquesta reunió s’aprofita per animar als pares i mares a formar part de la Junta.

Posteriorment, ens reunim amb una periodicitat mensual (normalment el primer dimecres de cada mes) al vespre, a l’edifici de la escola.

En aquestes reunions tenim la sort de comptar sempre amb un representant de l’escola, la Sra. Isabel Castelló, com a representació de la titularitat del centre.

Allà tractem temes pràctics i distribuïm les feines referents a les activitats que realitza l’Amipa (xerrades, tallers,…) i  també les activitats que es fan conjuntament amb l’escola (assessorament psicopedagògic, festa de la castanyada, festa de final de curs, revista de l’escola…). Es gestionen els ingressos i se’n decideixen les despeses.

A més a més d’això, i gosaríem dir que encara és més important, es comenten amb l’escola totes aquelles qüestions que generen dubtes i inquietuds en els pares i mares. De vegades es tracta de qüestions que ens han fet arribar altres pares o alumnes, encara que no formin part de la junta, o temes que ens han comentat els nostres fills directament.

Totes aquestes reunions resulten molt enriquidores, ja que permeten contrastar opinions amb d’altres pares i amb l’escola, referents a l’educació i aprenentatge dels nostres fills i filles.

Formar part de la junta suposa un compromís però la càrrega de feina a fer es distribueix entre els que en formen part de manera fàcil ja que, partint de la base de què tothom ho fa amb la millor de les voluntats, cada persona pot aportar el seu esforç i temps en funció de la seva disponibilitat sense cap mena de pressió. Això vol dir que amb tota llibertat cada persona s’ofereix per fer les tasques en funció del que li sembla possible fer. Si algú no pots assistir a totes les reunions o no pot assistir a l’organització d’alguna de les festes això no suposa cap impediment per a formar part de la Junta. Som conscients de què les obligacions laborals i familiars de vegades no deixen gaire temps lliure.

Ara bé, perquè això pugui ésser així, i perquè la càrrega de feina no sigui massa feixuga, cal que hi hagi un nombre suficient de pares i mares. Per això des d’aquí us fem una crida per tal que us animeu a formar part de la Junta.

Penseu que l’educació dels vostres fills i filles és, probablement, la tasca més important que podeu dur a terme en aquest moment.

Compartir amb d’altres famílies i amb la escola les dificultats que comporta el pas per l’adolescència dels joves us pot ajudar i servir de suport en aquesta etapa.

VEDRUNA AL DIA