Select Page

972 300 204 - 602 25 43 73
pratsdelacarrera@vedruna.cat

C/Anselm Clavé, 33 · 17200 Palafrugell

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Portes Obertes Virtual

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Formem part de la Fundació Vedruna Catalunya Educació

Una xarxa de 36 escoles concertades

Mobilitzant els recursos personals

Generem espais per tal que continuïn desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds. Al llarg de l’ESO l’alumne va escollint de forma progressiva aquelles matèries que s’ajusten més als seus interessos. Aquest procés culmina a 4t amb la tria de les múltiples opcions del final de l’etapa.

Àmbit lingüístic

  • Llengua catalana i literatura.
  • Llengua castellana i literatura.
  • Llengua anglesa.
  • Llengua francesa.

La competència comunicativa i lingüística, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

First Certificate – Universitat de Cambridge

 

A 4t preparem alumnes per fer l’examen del First Certificate, títol atorgat per la Universitat de Cambridge que necesitaran per acreditar el seu nivell d’anglés ja sigui pels seus estudis universitaris o pel món laboral. Així molts dels nostres alumnes deixen la nostra escola amb un alt nivell d’anglés i un títol esencial pel seu futur.

American Dream

 

Des de fa un parell d’anys la nostra escola participa en l’American Dream. És un programa dirigit a estudiants de 4r d’ESO i 1r de Batxillerat que contempla la possibilitat d’estudiar en una universitat dels Estats Units d’Amèrica. Els alumnes han de realitzar les proves SAT, proves d’accés universitàries, concretament anglès i matemàtiques en el nostre centre. Si obtenen molt bones notes poden ser premiats amb important beques per estudiar a USA. Tots els alumnes participants i la nostra escola mateixa rebem un informe acadèmic dels resultats que és molt útil i orientatiu a l’hora d’escollir i decidir els seus estudis futurs.

Àmbit matemàtic

Matemàtiques.

La competència matemàtica, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ?en diversos graus? la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

Àmbit científic

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química.

Tecnologia.

La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. Per competència tecnològica s’entén l’aplicació d’aquests coneixements i la metodologia en resposta al que es percep com a desitjos o necessitats humanes. Les competències científica i tecnològica comporten la comprensió dels canvis causats per l’activitat humana i la responsabilitat de cada individu com a ciutadà de contribuir a la seva millora.

Àmbit Social

  • Ciències socials: geografia i història.
  • Cultura clàssica
  • Emprendedoria
  • Cultura religiosa.

Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

Àmbit Artístic

Música.
Educació visual i plàstica.

 

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats. La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.

Àmbit Educació Física

Educació física
 

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

Vols saber-ne més?

Si tens dubtes, o vols saber més de la nostra escola, fes-nos-ho saber i t'adjudarem.
Mail

pratsdelacarrera@vedruna.cat

Adreça

C/Anselm Clavé, 33
17200 Palafrugell

Telèfon

972 30 02 04