Select Page

972 300 204 - 602 25 43 73
pratsdelacarrera@vedruna.cat

C/Anselm Clavé, 33 · 17200 Palafrugell

El nostre equip

A Vedruna Prats de la Carrera disposem d’un equip multidisciplinar de persones que fomenten l’educació integral, ajudant a l’alumne/a perquè aprengui a ser, aprengui a fer, aprengui a aprendre i aprengui a conviure. Coneix-nos!

Equip directiu

Montserrat Jimenez

Direcció Pedagògica

Isabel Castelló

Direcció General

Joan Bassa

Direcció d’Etapa

Claustre

Vicenç Rigau 

Àmbit social

Pepi Contreras

Àmbit cientificotec.

Carles Blasco 

Àmbit lingüístic

Núria Pieres

Àmbit educació física

Anna Tràfach

Àmbit cientificotec.

Xavier Auguet

Àmbit cientificotec.

Laura Erviti

Àmbit lingüístic

Manel Ribas

Àmbit lingüístic

Narcís Madí

Àmbit Lingüístic

Mª Dolors Mercader

Àmbit artístic

Jordi Matas

Àmbit cientificotec.

Anna Del Grande

Àmbit lingüístic

Gerard Vilardell

Àmbit Cientificotecnològic

Jordi Morell

Àmbit artístic

Elisabet Avellí

Àmbit lingüístic

Administració i Serveis

Sr. Pere Pòrtulas

Administrador

Sra. Elsa Garcia

Secretària

Sra. Marisol Becerro

Neteja

Sra. Elisabet Patxot

Neteja i menjador

Sra. Almudena Sànchez

Neteja