Select Page

972 300 204 - 602 25 43 73
pratsdelacarrera@vedruna.cat

C/Anselm Clavé, 33 · 17200 Palafrugell

PROJECTE EDUCATIU

Portes Obertes Virtuals

En un món en constant canvi, on les innovacions es produeixen d’una forma accelerada i la quantitat d’informació es multiplica d’una forma exponencial, cal filar prim a l’hora de prendre decisions sobre el què, el com i el quan es presenten als alumnes uns aprenentatges determinats. Escollir un model adient es converteix en una peça clau a l’hora de donar resposta als reptes que el món actual ens planteja en matèria d’educació.

L’escola Vedruna de Palafrugell vol, a través de la reflexió i el diàleg permanent, buscar les iniciatives pedagògiques més vàlides per aconseguir que els seus alumnes puguin esdevenir ciutadans amb una formació global que els permeti adaptar-se a un futur incert però, també, ple d’oportunitats.

Per assolir el nostre objectiu prenem com a referent la pedagogia que va impulsar la nostra fundadora Santa Joaquima de Vedruna. Ella va voler impregnar les seves escoles d’un estil educatiu propi que pren com a centre a la persona. Les seves relacions interpersonals, els seus anhels, les seves inquietuds, la necessitat que tenim de ser reconeguts pel que som i no només pel resultat de les nostres accions, són àmbits que sempre estan presents en el nostre fer quotidià. Tot això acompanyat d’un clima familiar i proper, que cerca la implicació dels alumnes i les seves famílies, que promou el contacte i que crea, a través del respecte, els ponts de diàleg necessaris per assegurar la coherència de tota acció pedagògica que vulgui arrelar i fer créixer a la persona. Aquest eix vertebrador es concreta en:

– Una comunicació franca i directa entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes-pares-mestres).

– Un clima que fomenta el respecte a les diferències i el reconeixement dels drets de cadascú.

– Una aposta clara i decidida per la introducció de les TIC com una finestra oberta al món i plena de possibilitats.

– Un marc de relacions interpersonals on els alumnes aprenen a relacionar-se i a comunicar-se amb igualtat de condicions.

– Una metodologia que ubica a l’alumne/a i al grup classe com a centre de l’acció pedagògica, que fomenta l’esforç com a únic mitjà per desenvolupar la superació personal i el domini de la pròpia voluntat.

Des del que som, des de les arrels i des de la història que han configurat la nostra identitat, i des de les línies educatives que marca la nostra acció escolar, la xarxa d’Escoles Vedruna de Catalunya ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa amb caràcter propi, en el marc de l’escola catalana d’inspiració cristiana, tot contribuint a la formació de les noves generacions, en les mans de les quals hi ha un futur que mirem amb esperança.