Select Page

Us deixem amb l’article del projecte Aula del Futur del consorci de de Ministeris Educatius europeus, un cop concedida l’acreditació d’Aula del Futur per l’aula de projectes del nostre centre.

La integració de l’Aula de Futur va anar de la mà del procés de transformació educativa de centre. Amb l’objectiu d’atendre millor a les necessitats dels alumnes, adaptar-nos al context social i educatiu canviant i introduir models pedagògics centrats en l’alumne, el centre va realitzar una transformació educativa que va afectar la gestió de centre, l’organització curricular i la distribució dels espais.

Pensar en una Aula del Futur era pensar en un espai que facilités el procés de canvi i inclogués en un únic espai diferents zones destinades a potenciar diferents habilitats i a facilitar el treball individual, col·laboratiu i cooperatiu.

Per poder finançar l’aula, el centre va comptar amb recursos propis, amb la col·laboració de l’AMIPA (associació de mares i pares) i gràcies a la participació en projectes d’àmbit local i nacional, vam obtenir part de material. Així, premis obtinguts per grups d’alumnes en concursos de diferent índole van permetre obtenir càmeres 360 o ulleres de realitat augmentada per exemple. És important esmentar que en un projecte d’aquest tipus la inversió no és només per a l’espai físic, sinó també per a la formació de professorat.

L’aula està distribuïda en zones principals, a partir d’espais flexibles, categoritzades de la següent manera:

  • PRESENT: hi ha dues zones per projectar als dos extrems de la sala. Són espais per a exposicions i presentacions col·lectives.
  • INTERACT: espais amb 10 taules regulables i variables que faciliten la interacció entre alumnes/es. Poden fer treball individual, en petit grup o grup més gran.
  • INVESTIGATE: espais per a la investigació a partir de diferents eines: ulleres de realitat augmentada, Chromebooks, càmeres 360.
  • DEVELOP: espai per manipular i crear: espai per a les impressions 3D, racó amb plaques Makey-Makey i chromebook. Desenvolupament d’habilitats STEAM.
  • EXCHANGE: racó per posar idees en comú i intercanviar opinions. Sovint disposa de el panell amb una taula “Know -Wonder-Learn”.
  • CREATE: racó artístic i de disseny, destinat a activitats més manipulatives.

És l’aula de la feina ABPAprenentatge Basat en Projectes, al centre. Els alumnes disposen de diferents hores a la setmana per treballar per projectes.

Els projectes sorgeixen d’assimilar continguts de diferents matèries: biologia, tecnologia i anglès o socials, art i anglès … En funció de cada curs, les matèries poden variar. D’aquesta manera els grups-classe ja no tenen totes les matèries fragmentades sinó que es flexibilitzen horaris i continguts per treballar d’una manera més competencial, flexible i inclusiva. Es treballa amb dos grups-classe a el mateix temps (uns 60 alumnes) i dos professors-guia.

La comunitat educativa valora de manera molt positiva la inclusió d’una aula d’aquest tipus en un centre. L’aula possibilita el treball integrat de disciplines, permet desenvolupar diferents habilitats i integrar el treball per intel·ligències múltiples i activitats de més alt nivell cognitiu, potencia les individualitats a el mateix temps que facilita el procés d’aprenentatge en tècniques de treball grupal i cooperatiu. És un espai flexible d’aprenentatge no només entre alumnes i docents sinó també col·laboradors externs i famílies, que poden assistir i veure els projectes realitzats pels alumnes.

L’aula s’utilitza per a projectes de diferents matèries però també per a projectes d’àmbit i projectes transversals. A l’ESO els cursos disposen d’unes hores dedicades a la feina per projectes en què es combinen hores vinculades a diferents àrees.

Un dels projectes realitzats va ser “Ei! Et Penja 1 fil! ” que va guanyar el premi en la convocatòria dels Mobile Learning Awards 2019 en el marc de el Mobile World Congress. En el projecte els alumnes van dissenyar i prototiparon wearables per a la roba de el futur: Enllaç a l’experiència

Un altre dels projectes va ser “De Cala a Cala” un projecte de geolocalització en el qual els alumnes treballaven diferents centres d’interès en les diferents cales de l’entorn de centre. El projecte va resultar guanyador en els Student Awards 2018. Enllaç a la plataforma pública Mobile History Map en què l’escenari “De cala a Cala està destacat” (Mobile World Capital) i al sites.

Un altre dels projectes vincula literatura i realitat augmentada a l’aula. “What if Shakespeare, Fitzgerald or Shelley had had cospaces?”. Els alumnes van transformar els mites i tòpics de la literatura universal en històries vinculades a l’entorn actual a través de la recreació mitjançant la realitat virtual. Enllaç a el projecte.