Select Page

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura.

1.- Nombre de professionals que farà l’atenció presencial al centre, sempre subjectes a la quantitat de peticions :

Docents
Personal PAS 2


2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:

4t ESO 8
Altres cursos els qui ho sol.licitin

 

 1. Organització de l’acció educativa presencial.

En aquests moments cal tenir present que : 

 • Tots els alumnes estan atesos telemàticament i el curs ha d’acabar així, 
 • Tots els professors de cada àmbit estan disponibles per consultes i fan el seguiment dels alumnes.
 • Tots els nostres alumnes segueixen les tutories grupals i individuals setmanalment telemàticament amb perfecte normalitat.
 • Tots els alumnes tenen a la seva disposició el servei de la psicopedagoga del centre.
 • Considerem que la no assistència presencial a l’escola aquests últims dies de curs  garanteix la salut de tots i dóna sentit  a tot l’esforç que hem fet aquests dos mesos per controlar aquesta pandèmia que ens afecta.

Tenint tot això en compte, la proposta presencial que oferim és : 

 • Per als alumnes de 4t, sempre amb caràcter voluntari:
  • possibilitat d’acció presencial 2 dies a la setmana
  • possibilitat d’acció tutorial 1 dia a la setmana
  • possibilitat d’orientació postobligatoris : 1 dia a la setmana
 • Per a la resta de cursos, sempre amb caràcter voluntari: 
  • Possibilitat d’acció tutorial individual 1 dia a la setmana.
 1. Previsió d’organització en el cas d’alguna petició d’atenció exposada en el punt anterior : 
alumnes Docent de referència Aula Dia Hora entrada Hora sortida Esbarjo
dll dm dc dj dv
cita prèvia Tutoria 1r 1r A x

09:00

pel c/ Clavé 

10:00 

pel c/ Clavé 

15

4t grup 1

Tutor 

sala 

llevant 

x x 9:30 pel portal  12:30 pel portal 11:05-11’20
15

4t grup 2 

tutor 

sala garbí  x x 09:45 pel portal 12:45 pel portal  11:25-11:40 
cita prèvia     Tutoria 2n 2n A  x

09:00

C/Clavé 

10:00

pel C/ Clavé 

cita prèvia  Tutoria 3r  3r A x

09:00

 pel c/ Clavé

10:00

 pel C/Clavé 

 1. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu 

S’ofereix la possibilitat aquí baix detallada . Tot i això es preveu fer la continuïtat del que s’està fent des de l’inici del COVID 19

CONTINUAREM AMB : 

 • Atenció tutorial GRUP TUTORIA TELEMÀTICA  Els alumnes han mantingut la tutoria grupal setmanalment els  div. de 12’30 a 13’30.  
ESO Nivell Tutoria grupal telemàtica Dia Horari Grups Docents responsables
1r. es fa setmanalment telemàticament  tots els dv 12’30-13’30      Nuria, Pepi, Joan 
2n. es fa setmanalment telemàticament  Laura, Carles, Anna 
3r. es fa setmanalment telemàticament  Vicenç, Jordi , Narcís
4t. es fa setmanalment telemàticament  Manel 

 

 • No tenim previst fer tutoria grupal presencial
 • Atenció TUTORIA INDIVIDUAL  

Seguirem en el que s’ha fet fins ara  de caràcter continu setmanal.  Els tutors han mantingut el contacte telemàtic amb tots els seus  alumnes. Convocant-los individualment com  mínim una vegada cada 15 dies.  

Ells  també poden contactar directament amb el tutor/a i  amb tots els professors de cadascuna de les matèries si ho creuen convenient.

proposta atenció presencial  Tutoria individual :

ESO Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari individual Docents responsables
1r. telemàticament  dc 12’30-13’30  Núria
dc  12’30-13’30  Pepi 
dt 15-16 Joan
cita prèvia  proposta presencial  dl  9:00-10’00 un tutor o professor
2n. telemàticament  dj 12’30-13’30  Laura
12.30-13.30 Carles 
dt 12’30-13’30  Anna 
cita prèvia proposta presencial dc 9:00:10:00 un tutor o professor
3r. telemàticament  dj 12’30-13’30  Vicenç
dl 12’30-13’30  Jordi 
dt 12’30-13’30  Narcís
cita prèvia  proposta presencial dv 9:00:10:00 un tutor o professor
4t. telemàticament  dl 12’30-13’30 Manel 
dl  9 – 10  Xavier 
dc  12’30-13’30  Isabel 
cita prèvia proposta presencial

dt

dj

9-9’30

9-9’30

un tutor o professor 
 1. RESUM D’ ACCIONS PRESENCIALS DETALLADES : 

Acció prevista per 4t ESO  

alum Docent de referència Acció Docent prevista  Aula Dia Hora entrada Hora sortida Esbarjo
dl dm dc dj

d

v

amb sol.licitud Tutor  acompanyament tasques  4t A x x 11:00 pel portal  13:00 pel portal 11:00-11’20
amb sol.licitud Tutor activitats d’orientació  4t A x 09:00 c/ Clavé  10:00 pel C/ Clavé 
amb sol.licitud   Tutor  atenció personalitzada  4t A  x x 09:00 c/ Clavé  10:00 pel C/ Clavé 

Resta de cursos tutoria personalitzada 

alumnes Docent de referència Aula Dia Hora entrada Hora sortida
dll dm dc dj dv
cita prèvia Tutoria 1r x 09:00 c/ Clavé  10:00 pel C/ Clavé 
cita prèvia     Tutoria 2n x 09:00 c/ Clavé  10:00 pel C/ Clavé 
cita prèvia     Tutoria 3r  x 09:00 c/ Clavé  10:00 pel C/ Clavé 
 1. Altres accions presencials : 

El centre preveu convocar voluntàriament a les famílies per comentar els informes, podent acomiadar-los personalment  i alhora poder  fer la recollida de les pertinences.

ESO Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups Docents responsables
1r. comentari d’informes i recollida de material  29 de juny 9-14h  individual  equip de tutors 
2n. comentari d’informes i recollida de material  30 de juny 9-14h  individual  equip de tutors 
3r. comentari d’informes i recollida de material  30 de juny 9-14h  individual  equip de tutors 
4t. comentari d’informes i recollida de material  29 de juny 9-14h  individual  equip de tutors 

 

Observacions:

Aquesta acció queda subjecte a l’evolució del COVID 19 i a la voluntat de les famílies 

 1. MESURES DE SEGURETAT 

Us recordem els requisits que han de complir els alumnes per  poder assistir presencialment al centre:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…).
 • Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors i que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
 • Declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu (la trobareu aquí)

És important ressaltar que en el cas que el vostre fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no podrà assistir al centre.

Per poder organitzar els horaris, distribuir els espais del centre i garantir  la salut dels alumnes i del personal del centre i us demanem que mostreu el vostre interès  enviant un correu electrònic a l’adreça pratsdelacarrera@vedruna.cat   , en cas de no obtenir cap resposta considerarem que no esteu interessats que el vostre fill assisteixi presencialment al centre.

Un cop tinguem el nombre total d’alumnes que assistiran presencialment al centre, ens posarem en contacte amb les persones que heu demanat l’atenció educativa i concretarem tots els detalls. 

 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Data d’informació al Consell Escolar: 26 de maig de 2020

Data d’informació a les famílies : 27  I 28 de maig de 2020 

 

Palafrugell, 28 de maig de 2020 .